Asgari İşçilik Değerlendirmesi

Sosyal güvenlik mevzuatında yer alan, başta inşaat ve ihaleli işlerde yapılan asgari işçilik hesaplamasında işin başlangıcından ilişkisizlik belgesi alınmasına kadar geçen sürede danışmanlık hizmeti verilmektedir.