Çalışanların görev tanımlarının gözden geçirilmesi, taahhüt metinlerinin oluşturulması/kontrolü