İdari Para Cezası İtiraz Süreç Yönetimi

Sigorta Prim Borçları ve İdari Para Cezalarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak başvuru ve itirazlarda rehberlik yapılmaktadır.