3. kişi statüsünde aktarımı yapılarak veri işleyen firmalarla olan sözleşmelerin revize edilmesi ve bu firmalarla yapılacak gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması/kontrolü