Uygulama ve Eğitim Toplantıları

Danışmanlık hizmetlerimizle ilgili her ay birim firma sorumluları ile mutat değerlendirme toplantıları yapılmakta ve sonucunu raporlanmaktadır.

Bu toplantılarla çözüm üretilmesi veya iyileştirilmesi gereken konular yerinde tespit edilerek aktif danışmanlık hizmeti verilmektedir.