Çağrı Üzerine Çalışmaya Dayalı İş Sözleşmesinde İşçinin Kıdem Süresi Nasıl Belirlenir?

Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesinde işçinin, kıdem/ihbar tazminatı ile yıllık ücretli izin sürelerinin hesaplanmasında, işçinin fiilen çalışma süresinin mi yoksa toplam sözleşme süresinin mi dikkate alınacağı konusunda Yargıtay “Kıdem tazminatının süre olarak hesaplanmasında, çalışılan ve İş Kanunu’na göre çalışılmış sayılan sürelerin toplamı esas alınmalıdır. Çalışılmayan veya kanun gereği çalışılmış sayılmayan süreler, örneğin işçinin iş sözleşmesinin askıda olduğu süreler, kıdem süresinden sayılmamalıdır. Bu anlamda çağrı usulü çalışmada çağrılmayan sürelerin kıdem süresinden sayılma olanağı yoktur.” (9. HD., E. 2011/10230 K. 2013/11387 8.4.2013) şeklinde verdiği karar ile işçinin kıdeminin çalıştığı sürelerin toplanması yoluyla tespit edileceğine karar vermiştir.