İşyerinin miras yoluyla intikali halinde işyeri bildirgesi verilme süresi nedir?

İşyerinin miras yoluyla intikali halinde, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, işyeri bildirgesinin SGK’ya verilmesi gerekmektedir.