Ulusal Bayram Genel Tatil Gününde Tam Gün Olarak Çalışılmaması Durumda Ücret Nasıl Hesaplanır?

Çalışılan her bir ulusal bayram genel tatil gününde çalışma karşılığı ilave 1 tam günlük yevmiyeye hak kazanmak için işçinin o gün 7,5 saati doldurması da gerekmez, o günkü çalışma 7,5 saatin altında da kalsa 1 tam günlük çalışma karşılığı ilave yevmiyeye hak kazanır. Elbette bu açıklananlar aylık sabit maaş sisteminde geçerli olup işçinin ücretlendirme sistemi netleştirilerek sonuca gidilmelidir.( Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E. 2017/18461 K. 2020/15353 T. 9.11.2020)

İş Kanunu’nun 47. maddesindeki açık düzenleme karşısında ulusal bayram genel tatillerde çalıştığı anlaşılan davacının çalıştığı her bir ulusal bayram genel tatil günü için ilave 1 yevmiyeye (aylık maktu ücret/30) daha hak kazandığı gözden kaçırılarak hesaplamanın çalışılan saat üzerinden yapılması hatalıdır. İşçi ulusal bayram-genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır. (Yargıtay 9. HD Esas: 2016/20521 Karar: 2020/6790 Tarih: 01.07.2020)