Yıllık ücretli izni hesaplanırken doğum izinleri dikkate alınır mı?

Kadın işçilerin 4857 sayılı İş Kanununun 74. maddesi hükümleri uyarınca doğumdan önce ve sonra çalışmalarının yasak olduğu sekizer haftalık (çoğul gebeliklerde doğumdan önce on, doğumdan sonra sekiz haftalık) süreler, yıllık izin haklarının hesabında çalışılmış gibi sayılır.

Örneğin: 01.02.2021 tarihinde işe başlayan 01.06.2021 tarihinden itibaren toplam 16 hafta doğum öncesi ve doğum sonrası rapor kullanan kadın işçi, bu sürelerde çalışılmış gibi sayılacağından 01.02.2022 tarihinde yıllık izne hak kazanacak ve doğum izninden dolayı herhangi bir kaybı olmayacaktır.